fbpx
Dlaczego nie wszystkie teksty można redagować

Dlaczego nie wszystkie teksty można redagować

Dlaczego nie wszystkie teksty można redagować?

Konkurencja informuje na swojej stronie, że oferowanie osobno samej korekty, a osobno redakcji to naciąganie klienta na dodatkowe koszty, bo w efekcie klient płaci podwójnie za sprawdzenie jednego tekstu. A przecież obie usługi można wykonać w ramach jednego czytania.

Tak, można. Ale czy warto? Czy tekst na tym zyska?

Czego tak naprawdę oczekuje klient?

Redakcji? Korekty? A może jednego i drugiego.

O różnicach między redakcją a korektą możesz przeczytać we wpisie Czym się różni redakcja od korekty.

Jeśli chcesz wiedzieć, czym się zajmuje redaktor, zapoznaj się z artykułem Na czym polega zawód redaktora.

Może zainteresuje Cię też tekst, w którym opisałam rodzaje błędów, na które musi zwrócić uwagę korektor.

Jak poprawiać teksty prawne?

Otrzymuję jednak teksty, których nie mogę redagować. O jakie teksty chodzi? Większość moich klientów wie, co mam na myśli.

Sprawozdania finansowe, warunki ubezpieczeń, regulaminy, uchwały (a także teksty reklamowe, o których napiszę innym razem). Teksty prawne czy finansowe zostały napisane według określonych zasad. Nie ma tu miejsca na większą ingerencję. Dokładna treść nagłówków np. w sprawozdaniach finansowych jest ustalana w ustawie o rachunkowości.

Klienci przysyłają dokumenty zatwierdzone przez zarząd, podpisane przez prezesa. Poza ewidentnymi błędami ortograficznymi czy interpunkcyjnymi nic nie można zmieniać, bo wiązałoby się to ze zwoływaniem kolejnego posiedzenia zarządu i nowymi analizami prawników, czy przecinek wstawiony zgodnie z zasadami interpunkcji może tam pozostać. Tak to już niestety jest z korektą tekstów prawnych. Prawnicy są bardzo oporni, jeśli chodzi o zmiany.

Redakcja tekstów prawnych jest oczywiście możliwa, ale odbywa się ona wewnątrz firmy, w dziale prawnym. Zajmują się tym specjalnie do tego powołane zespoły redakcyjne. Redaktorem tekstu prawnego może być tylko osoba mająca kompetencje do tworzenia tekstu prawnego i decydująca o jego opracowaniu pod względem merytorycznym i stylistycznym. Może być to legislator, ale niekoniecznie. Redagując tekst prawny, należy spełniać określone standardy.

Do poprawnego zredagowania tekstu prawnego niezbędna jest więc bardzo dobra znajomość zarówno zasad dotyczących poprawnego formułowania wyrażeń w języku ogólnym i zasad języka polskiego, jak i logiczno-językowych i prawniczych reguł przedstawiania normy postępowania w języku tekstów prawnych (styl normatywny języka ogólnego).

 Celem redaktora tekstu prawnego, w odróżnieniu od redaktorów zajmujących się innymi tekstami, jest przekazanie ścisłej informacji o normach. Stworzony przez redaktora tekst może zostać wysłany do korekty, ale wtedy pozostaje już tylko poprawienie literówek, ewidentnych błędów interpunkcyjnych, ewentualnie błędów składu.

Zakładając, że celem redakcji jest poprawa stylu tekstu w taki sposób, aby był lepiej przyswajalny i bardziej atrakcyjny dla odbiorcy, zobaczymy, że tekstów prawnych nie da się zredagować zgodnie z ogólnymi zasadami.

Nie można nic robić bez wiedzy i zgodny prawnika. Często istnieje ryzyko, że skracając długie, wielokrotnie złożone zdanie, zgubimy jego istotną treść.

Absolutnie zabronione jest dodawanie jakichkolwiek śródtytułów, niedozwolony jest podział na akapity. Tekst prawny ma budowę określoną w rozporządzeniu Prezesa Rady ministrów „Zasady techniki prawodawczej” i  nie można nic tu dodawać, zmieniać, przestawiać. Nawet błędna numeracja może zostać tylko zaznaczona w komentarzu, bo w tekstach prawnych są odwołania do konkretnych paragrafów. Jeśli się coś zmieni, to czytelnik nie odnajdzie tekstu. Nie ma mowy o stosowaniu synonimów, choć początkujących korektorów bardzo razi powtarzanie się tych samych wyrazów.

BEZPŁATNE WARSZTATY KOREKTORSKIE

Zapisz się na warsztaty korektorskie i zdobywaj doświadczenie już teraz.
Raz w tygodniu otrzymasz ćwiczenie bezpośrednio na Twój adres e-mail.

Chcieć to móc

Od kilku lat coraz częściej zwraca się uwagę na to, by język urzędowy był przyjazny obywatelom. Wszyscy mamy problemy z tekstami prawnymi czy finansowymi.  W urzędzie, w banku czy w sądzie spotykamy się z dokumentami, których nie potrafimy do końca zrozumieć. Kłopoty z komunikowaniem się występują po obu stronach biurka, umowy, ekranu. Mają je nadawcy i odbiorcy, urzędnicy i interesanci.
To jedna z ważnych barier rozwoju zarówno społeczeństwa obywatelskiego, jak i państwa.

Kiedyś w ramach szkoleń z zasad redagowania tekstów prawnych dla klienta próbowaliśmy wspólnymi  siłami przeredagować dokumenty firmy. Spieraliśmy się o wiele rzeczy, rutyna i szablonowość tworzenia takich tekstów utrudniały pracę. Ale efekty były znakomite. 

Czy masz problemy ze zrozumieniem języka urzędowego? Czy uważasz, że prawnicy i urzędnicy powinni dostosować styl do możliwości przeciętnego odbiorcy?

Daj mi znać w komentarzu.

Korekta tekstów prawnych

Korekta tekstów prawnych

Znalezienie specjalistów, którzy zajmują się korektą tekstów prawnych czy finansowych, może być trudne.

Aby poprawiać dokumenty, regulaminy, warunki ubezpieczeń, należy posiadać specjalistyczne umiejętności  i mieć doświadczenie. Korektor tekstów prawnych musi znać cechy konstytutywne tekstów prawnych, rozumieć ich specyfikę językową i pragmatyczną.

W korekcie tekstów prawnych liczy się nie tylko poprawność językowa tekstu, ale także skutki prawne naniesionych zmian.

W korekcie tekstów prawnych liczy się nie tylko poprawność językowa tekstu, ale także skutki prawne naniesionych zmian

 Gdy zakładałam firmę, wyobrażałam sobie, że będę się zajmować korektą i redakcją prac naukowych, a przy odrobinie szczęścia poprawiać także książki. Jednak w lutym 2007 roku wygrałam przetarg na obsługę Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Polska. I tego dnia wszystko się zmieniło. Zdobyłam pierwszego klienta!

W związku z wprowadzeniem w tym czasie nowelizacji ustawy ubezpieczeniowej nowy klient musiał wymienić wszystkie dokumenty.  Nie byłam w stanie sama wykonać tego zlecenia, więc zatrudniłam korektorki do pomocy. W ciągu dwudziestu dni trzy osoby przeczytały tysiąc dwieście trzydzieści trzy strony (czyli pięćdziesiąt pięć arkuszy wydawniczych) warunków ubezpieczeń i innych tekstów firmowych.

Dwa miesiące później nawiązałam stałą współpracę z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BZWBK oraz z Domem Maklerskim (obecnie Santander). Wtedy to moje plany poprawiania prac magisterskich zaczęły schodzić na dalszy plan.

Obecnie osiemdziesiąt procent moich klientów to firmy z sektora finansowego: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

 

BEZPŁATNE WARSZTATY KOREKTORSKIE

Zapisz się na warsztaty korektorskie i zdobywaj doświadczenie już teraz.
Raz w tygodniu otrzymasz ćwiczenie bezpośrednio na Twój adres e-mail.

Po kilkunastu latach poprawiania tekstów prawnych doskonale rozumiem znaczenie prawne poprawianych materiałów i wiem, że liczy się nie tylko poprawność językowa tekstu, ale także skutki prawne naniesionych zmian. Ważny jest każdy przecinek. Żaden inny tekst specjalistyczny nie wymaga takiej precyzji jak tekst prawny. Tę umiejętność należy opanować do perfekcji. Dzięki temu klienci mogą być pewni, że wraz z poprawieniem błędów korektor nie zmieni sensu tekstu.

Jakie ryzyko niesie ze sobą błędna korekta? Nie tylko utratę profesjonalnego wizerunku, lecz także ryzyko, że tekst zostanie zinterpretowany w niewłaściwy sposób, a co za tym idzie – klient nie otrzyma należnego mu odszkodowania.

Teksty opracowane przez mój zespół zawsze uwzględniają branżowe wytyczne w zakresie terminologii – teksty finansowe są więc zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a prawne – zgodnie z zasadami redagowania tekstów prawnych zawartymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.

O tym, kim jest redaktor tekstów prawnych i dlaczego nie wszystkie teksty możemy redagować, napiszę w następnym wpisie.

Odwiedzajcie ten blog. Dajcie też znać, o czym chcielibyście tutaj przeczytać. Zadawajcie pytania, komentujcie wpisy i zabierajcie głos w sprawach dyskusyjnych.

Zachęcam do lektury w każdą środę podczas porannej kawy.

 

Jeśli poszukujesz korektora tekstów prawnych, finansowych, ekonomicznych, napisz do mnie.

 

 

Odbierz

Odbierz prezent
i dołącz do newslettera!

Chcesz poznać sekrety profesjonalistów?
Interesuje Cię zawód korektora?
Wpisz swój ulubiony adres, odbierz prezent i odpowiedz czasem na moje e-maile!