Redakcja i korekta tekstów – Zapanuj nad Słowami

redagowanie i korekta tekstów

Dodam blasku Twoim tekstom

Zadbam o Twój tekst od pierwszej litery do ostatniej kropki. Oszlifuję go, dodam mu blasku. Czytelnicy będą zachwyceni, a klienci ustawią się w kolejce.

oferta

Redagowanie i korekta tekstów

Masz dużą wiedzę, chcesz przekazać ważne informacje. Piszesz ciekawie, porywająco. Ale niestety pojawił się w Twoim tekście błąd. Może on rozczarować lub zdenerwować czytelnika, a nawet go rozjuszyć. Dlatego warto oddać swój tekst specjalistom.

W moim zespole pracują doświadczeni redaktorzy i korektorzy. Twoje teksty będą błyszczeć.

Współpraca ze mną jest prosta.  Określ, kim jesteś.

pisarz

Mam powieść, poradnik, manuskrypt, e-book lub inną publikację. Potrzebuję redakcji, korekty, recenzji moich tekstów lub konsultacji.

przedsiębiorca

Potrzebuję redakcji i korekty moich prac, raportów, instrukcji, informacji prasowych, materiałów marketingowych, blogów i innych dokumentów biznesowych.

Jaką drogę przebywa tekst od momentu postawienia przez autora ostatniej kropki do chwili, gdy trafia w ręce czytelnika?

Przeczytaj na blogu!

l

redakcja

Pierwszym etapem pracy nad stworzoną publikacją jest redakcja. Redaktor, pracując nad tekstem, musi zwrócić uwagę na wszystko.

Dba o poprawność kompozycji i logiczność wywodu. Porządkuje narrację, ujednolica tekst stylistycznie, ale szanuje styl autora. Nie zmienia dobrego na dobre. Patrzy, czego brakuje, co chciałby wyjaśnić, tnie, sprawdza fakty.

Prostuje koślawe zdania, składa nieskładne myśli. Poprawia też błędy ortograficzne, interpunkcyjne i gramatyczne. Jednorazowa redakcja tekstu pozwala usunąć około 98–99% błędów językowych.

Ceny
Koszt redagowania tekstu zależy od jakości językowo-edytorskiej poprawianego tekstu oraz od terminu realizacji zlecenia.

Zawiera się w przedziale 220–270 zł netto za arkusz wydawniczy (40 000 znaków ze spacjami), natomiast dla tekstów o objętości mniejszej niż jeden arkusz koszt redakcji rozpoczyna się od 10 zł netto.

Precyzyjną wycenę mogę podać dopiero po zapoznaniu się z tekstem i wymogami klienta.

 

Terminy
Aby zagwarantować najwyższą jakość wykonanej redakcji, staramy się redagować nie więcej niż jeden arkusz wydawniczy dziennie.

Dobrze wiemy, co oznacza termin „na wczoraj”. Staramy się maksymalnie dostosować się do oczekiwań klienta, jednak wiąże się to z ryzykiem przeoczenia pewnych błędów. Dlatego też, aby zapewnić wysoką jakość usługi, zalecamy akceptację terminów zaproponowanych przez nas podczas wyceny.

 

Sposób pracy
Pracujemy w programie Word. Podczas poprawiania tekstu wykorzystujemy narzędzie „Śledź zmiany” (Recenzja->Śledź zmiany lub Ctrl+Shift+E), które zaznacza poprawiany fragment tekstu, a na marginesie wstawia adekwatny komentarz. Dzięki temu można zobaczyć wszystkie zmiany naniesione na tekst.

Konsultujemy z autorem nasze wątpliwości, a wszelkie uwagi umieszczamy w komentarzach. Autor musi się ustosunkować do poprawek redaktora. Może je zaakceptować lub odrzucić. 

U

Korekta

Korekta jest drugim etapem pracy nad tekstem. Polega na poprawianiu błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych, frazeologicznych, gramatycznych. Dobry korektor stara się sprawdzać nazwiska, daty, miejsca. Pilnuje jednolitości zapisu.

Często do korektora trafia złożony już tekst. Wtedy trzeba poprawić nie tylko te błędy, które umknęły w trakcie redakcji, ale też błędy powstałe podczas składu (wycięte fragmenty, błędny podział wyrazów, niespójność formatowania i wyróżnień graficznych).

Trzy czytania gwarantują publikacji wysoki poziom edytorski spotykany w prestiżowych wydawnictwach.

Ceny

Koszt korekty tekstu zależy od jakości językowo-edytorskiej oraz od terminu realizacji zlecenia. Zawiera się w przedziale 140–170 zł netto za arkusz wydawniczy (40 000 znaków ze spacjami), natomiast dla tekstów o objętości mniejszej niż jeden arkusz koszt redakcji rozpoczyna się od 8 zł netto.

Precyzyjną wycenę mogę podać dopiero po zapoznaniu się z tekstem i wymogami klienta.

 

Sposób pracy
Pracujemy w programie Word. Podczas poprawiania tekstu wykorzystujemy narzędzie „Śledź zmiany” (Recenzja->Śledź zmiany lub Ctrl+Shift+E), które zaznacza poprawiany fragment tekstu, a na marginesie wstawia adekwatny komentarz. Dzięki temu można zobaczyć wszystkie zmiany naniesione na tekst.

W korygowaniu tekstów po składzie posługujemy się programem Adobe Standard, który dostarcza specjalne narzędzia do komentowania oraz recenzowania tekstów. Dzięki wieloletniej praktyce wypracowaliśmy najczytelniejszy sposób nanoszenia korekty i prezentowania swoich uwag. Wszystkie nanoszone przez nas zmiany są widoczne również w programie Adobe Reader. 

Korektę możemy robić również na wydrukach, stosując znaki korektorskie według ujednoliconej normy PN-72/P-55036 Znaki korektorskie i wykonywanie korekty drukarskiej. Błędy zaznacza się w miejscu ich występowania oraz na marginesie wraz z wersją poprawną.  

 

Terminy
Aby zagwarantować najwyższą jakość wykonanej korekty, staramy się poprawiać nie więcej niż dwa arkusze wydawnicze dziennie. Dobrze wiemy, co oznacza termin „na wczoraj”. Staramy się maksymalnie dostosować się do oczekiwań klienta, jednak wiąże się to z ryzykiem przeoczenia pewnych błędów. Dlatego też, aby zapewnić wysoką jakość usługi, zalecamy akceptację terminów zaproponowanych przez nas podczas wyceny.

 

BEZPŁATNE WARSZTATY KOREKTORSKIE

Zapisz się na warsztaty korektorskie i zdobywaj doświadczenie już teraz.
Raz w tygodniu otrzymasz ćwiczenie bezpośrednio na Twój adres e-mail.