Jak numerować tygodnie w kalendarzu?

Drugi kwartał roku to czas, gdy zaczynają do korekty spływać kalendarze na kolejny rok. W związku z tym znów pojawił się problem związany z numeracją tygodni w roku. Czy 31 grudnia może należeć do pierwszego tygodnia nowego roku? Czy pierwszy tydzień nowego roku może zaczynać się od 4 stycznia?

Od wielu lat funkcjonuje na świecie jednolity system określający zasady numerowania tygodni roku.

Według europejskiej normy ISO 8601, która jest stosowana w Europie, ale także przyjmowana w innych częściach świata, tygodnie są numerowane od 1 do 53. Najważniejsza jest jest tutaj definicja pierwszego tygodnia roku:

Pierwszym tygodniem kalendarzowym w obrębie danego roku jest tydzień zawierający pierwszy czwartek tego roku, czyli pierwszy stycznia musi wypaść nie później niż w czwartek.

Ostatnim tygodniem roku jest natomiast tydzień zawierający ostatni czwartek roku.

To prowadzi do sytuacji, w której początek pierwszego tygodnia nowego roku może faktycznie przypadać na 4 stycznia, jeśli 1 stycznia wypada w czwartek.

Jak numerować tygodnie w kalendarzu?

Najważniejsze zasady dotyczące numeracji w kalendarzu opisuje europejska norma ISO 8601:

  • Tydzień jest to okres obejmujący 7 dni.
  • Dni tygodnia to kolejno: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela.
  • Tygodniom roku przyporządkowuje się kolejno numery od 1 do 53. Standardowo rok kalendarzowy liczy 52 lub 53 tygodnie. Ta różnica wynika z cykliczności kalendarza.
  • Pierwszym tygodniem danego roku kalendarzowego jest tydzień zawierający pierwszy czwartek tego roku (1 stycznia nie może wypaść później niż w czwartek).
  • Poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia kalendarzowego.

Oznacza to, że:

  • tygodnie są numerowane kolejno w obrębie danego roku;
  • tydzień posiada numer porządkowy w obrębie tego roku kalendarzowego, w którym zawierają się przynajmniej 4 dni tego tygodnia;
  • ostatnim tygodniem kalendarzowym w obrębie danego roku jest tydzień zawierający ostatni czwartek danego roku;
  • końcowe i początkowe dni danego roku kalendarzowego mogą należeć odpowiednio do pierwszego tygodnia roku następnego lub do ostatniego tygodnia roku poprzedniego.

Praca dla pasjonatów poprawności językowej!

Chcesz się dowiedzieć, jak zdobyć nowy zawód i pracować zdalnie?
Zapisz się na kurs Zostań korektorką.
To jedyny na rynku certyfikowany kurs online kompleksowo przygotowujący do pracy w zawodzie korektora.

W ciągu czterech miesięcy możesz opanować podstawy zawodu, który otworzy przed Tobą wiele nowych możliwości. Dołącz już dziś i zacznij zarabiać na czytaniu!

Przykłady zastosowania

Najłatwiej wyjaśnić wszystko na przykładzie.

W 2024 roku 1 stycznia wypadł w poniedziałek, dlatego cały tydzień od 1 do 7 stycznia jest pierwszym tygodniem nowego roku.

Rok 2024 zakończy się we wtorek, czyli będzie miał tylko 52 tygodnie.

W 2025 roku 1 stycznia wypadnie w środę, czyli pierwszy tydzień 2025 roku będzie trwał od 30 grudnia 2024 roku do 5 stycznia 2025 roku. Rok 2024 ma więc 52 tygodnie.

W 2027 roku 1 stycznia wypadnie w piątek, więc piątek, sobota i niedziela (1, 2 i 3 stycznia 2027 roku) będą należeć jeszcze do ostatniego tygodnia roku poprzedniego. Tym sposobem rok 2026 będzie miał 53 tygodnie. Natomiast pierwszy tydzień 2027 roku rozpocznie się 4 stycznia.

Dni 1–3 stycznia 2027 roku należą jeszcze do 53. tygodnia 2026 roku, a 1. tydzień 2027 roku rozpocznie się 4 stycznia.
Dni 1–3 stycznia 2027 roku należą jeszcze do 53. tygodnia 2026 roku, a 1. tydzień 2027 roku rozpocznie się 4 stycznia.

Jak numerować tygodnie w kalendarzu – różnice regionalne

Przedstawioną numerację tygodni stosuje się głównie w Europie. W USA oraz w Kanadzie pierwszym tygodniem roku jest tydzień zawierający 1 stycznia, nawet jeżeli wypada on w niedzielę. Różnice dotyczą również pierwszego dnia tygodnia. 

W tradycji chrześcijańskiej za pierwszy dzień tygodnia przyjmuje się niedzielę, czyli Dzień Pański, nazwany tak na pamiątkę Niedzieli Wielkanocnej. Współcześnie jednak za pierwszy dzień tygodnia przyjmuje się poniedziałek, co jest wygodne ze względu na łatwiejsze rozliczenia finansowe i handlowe. Tego dnia też rozpoczyna się tydzień roboczy. Niedziela jest zatem ostatnim, siódmym, dniem tygodnia, a zarazem końcem weekendu.

Na Bliskim Wschodzie jednak za pierwszy dzień tygodnia uznaje się sobotę.


W Polsce nie ma obecnie aktualnej normy, która by precyzowała, jak numerować tygodnie w kalendarzu. Norma PN-EN 28601 z lipca 2002 r.: Zapis daty i czasu dnia została wycofana 29 maja 2008 r. bez zastąpienia. Warto jednak stosować przedstawione powyżej zasady, aby uniknąć wielu niejednoznaczności i rozbieżności z systemem międzynarodowym.

Źródła

Norma ISO 8601:2004 poświęcona reprezentacji dat i czasu, http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=40874, [dostęp: 4.04.2024].

Główny Urząd Miar, Numerowanie tygodni w roku, https://www.gum.gov.pl/pl/aktualnosci/komunikaty/471,Numerowanie-tygodni-w-roku.html, [dostęp: 4.04.2024].

Patrycja Bukowska